Problém: Softwarová společnost potřebuje vědět jak nastavit své kapacity z hlediska hardware, lidských zdrojů, marketingu, PR a financování pro úspěšný průběh softwarového projektu. Úspěchem se zde rozumí, že bude vytvořeno to, co bylo očekáváno v předpokládaném čase za plánovaných nákladů.

 manažerské simulátory - simulace

Obrázek 1 - Obrazovka pro řízení projektu klasickým, statickým přístupem

Řešení: Generálním ředitelem klienta bylo součástí zadání dvojího uživatelského rozhraní. 

1. Klasického, využívajícího tradiční metody projektové přípravy a řzení.

2. Systémového, tj. zahrnutí dynamiky soft faktorů ovlivňujících průběh i výsledek projektu.

Výsledkem simulace je realistický průběh projektu, zahrnující problémy lidských zdrojů - odchody, proces učení, proměnlivou produktivitu, chybovost, omezené kapacity struktury, časová zpoždění při přenosu informací a řada dalších. Management má k dispozici nástroj pro realistické plánování projektů. Jak říká staré přísloví, "papír snese všechno", ale dynamický simulátor nikoliv...

 manažerské simulátory - simulace

Obrázek 2 Část výstupu systémové části simulátoru - některé parametry byly zakryty