Pro jiná, než zde zobrazená čísla Science Dynamics Review kontaktujte redakci.

Jedenácté číslo Science Dynamics Review obsahuje následující témata:
- Science Dynamics Masterclass - Záchrana s.r.o.
 jako příspěvek k obecnému zmatení potenciálních očkovanců.
- BusinessSIM - systém pro podporu vašeho rozhodování!
- Kurz Veřejná politika - návrh a ověření veřejných strategií a politik.

SD ReviewSDR Science Dynamics Review 11

 

 

Desáté číslo Science Dynamics Review obsahuje následující témata:
- Science Dynamics Masterclass - Spor drzého čela s poplužním dvorem,
  jako další díl seriálu Z dědictví našich otců.
- Vensim - software pro tvorbu dynamických modelů
- Kurz Veřejná politika - chcete vytvořit politiku, která bude fungovat?

SD ReviewSDR Science Dynamics Review 10

 

 

Deváté číslo Science Dynamics Review obsahuje následující témata:
- Science Dynamics Masterclass - Martinovi v sedmi pádech,
  pojednání o komplexních modelech veřejných politik.
- Sable - software pro tvorbu manažerských simulátorů
- Kurz Manažerské simulátory - naučte se něco unikátního!

SD Review

 

 

Osmé číslo Science Dynamics Review obsahuje následující témata:
- Science Dynamics Masterclass - Taxonomuji, tedy jsem
Extrema semper de ante factis iudicant - veřejné investice.
- Vensim - software pro dynamické modelování
- Kurz Systémová dynamika II - pro pokročilé!

SD Review