Pro jiná, než zde zobrazená čísla Science Dynamics Review kontaktujte redakci.

Třinácté číslo Science Dynamics Review obsahuje následující témata:
- Science Dynamics Masterclass - Maléry pana účetního...
jako vzpomínka na počátek Balanced Scorecard v českých zemích.
- Science Dynamics Masterclass - Strejdo, vyrob nám mutanta!
kde, přísně teoreticky, vysvětlujeme současné epidemické dění.

SD ReviewSDR Science Dynamics Review 13

 

 

Dvanácté číslo Science Dynamics Review obsahuje následující témata:
- Science Dynamics Masterclass - Pro natvrdlé ještě jednou...
 neb jak říkává přítel Lubošek z Touboře: "Repetitio est mater studiorum!"
- BusinessSIM - systém pro podporu vašeho rozhodování!
- Kurz Systémová dynamika I - pokud chcete vědět o čem tu píšeme.

SD ReviewSDR Science Dynamics Review 11

 

 

Jedenácté číslo Science Dynamics Review obsahuje následující témata:
- Science Dynamics Masterclass - Záchrana s.r.o.
 jako příspěvek k obecnému zmatení potenciálních očkovanců.
- BusinessSIM - systém pro podporu vašeho rozhodování!
- Kurz Veřejná politika - návrh a ověření veřejných strategií a politik.

SD ReviewSDR Science Dynamics Review 11

 

 

Desáté číslo Science Dynamics Review obsahuje následující témata:
- Science Dynamics Masterclass - Spor drzého čela s poplužním dvorem,
  jako další díl seriálu Z dědictví našich otců.
- Vensim - software pro tvorbu dynamických modelů
- Kurz Veřejná politika - chcete vytvořit politiku, která bude fungovat?

SD ReviewSDR Science Dynamics Review 10